Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Realizacja współzarządzania projektem oraz koordynacja działań Easmus
Realizacja współzarządzania projektem oraz koordynacja
działań Easmus
03.10.2019 więcej
Organizacja programu edukacyjno-kulturowego w ramach programu Erasmus
Organizacja programu edukacyjno-kulturowego podczas
2-tygodniowych praktyk dla 66 osób w ramach programu Erasmus
03.10.2019 więcej
Usługa transportu międzynarodowego oraz lokalnego
Usługa transportu międzynarodowego oraz lokalnego osób dla
uczestników w ramach projektu "Zagraniczne praktyki życiową
szansą dla ucznia technikum" realizowanego w ramach Programu
Erasmus
03.10.2019 więcej
Unieważnienie postępowania na usługę transportową
Unieważnienie postępowania na usługę transportową
19.09.2019 więcej
Unieważnienie postępowania na organizację programu edukacyjno-kulturowego
Unieważnienie postępowania na organizację programu
edukacyjno-kulturowego
19.09.2019 więcej
Organizacja programu edukacyjno-kulturowego w ramach programu Erasmus
Organizacja programu edukacyjno-kulturowego podczas
2-tygodniowych praktyk dla 66 osób w ramach programu Erasmus
28.08.2019 więcej
Usługa transportowa w ramach programu Erasmus
zapytanie ofertowa na realizację usługi transportu
międzynarodowego oraz lokalnego dla uczestników mobilności
międzynarodowej w ramach Programu Erasmus
28.08.2019 więcej
Usługa szkoleniowa w ramach Programu Erasmus
Usługa szkoleniowa w ramach projektu "Zagraniczne praktyki
życiową szansą dla ucznia technikum" realizowanego w ramach
Programu Erasmus
28.08.2019 więcej
Otwarcie ofert zgłoszonych na zakup 7 dniowej wycieczki
W dniu 05.10. 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zespołu Szkół
nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku nastąpiło otwarcie
zgłoszonych ofert.
08.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe nr 2/2018
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: Zakup 7- dniowej
wycieczki na wyspę Majorkę w terminie 28.04. do 05.05.2019 dla
pracowników i emerytów Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku (ok.
34osób)
26.09.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się